รับงานเขียนโปรแกรมบน Handheld Win CE 5.0 , 6.0

รับงานเขียนโปรแกรมบน handheld Win CE 5.0 และ 6.0  ใช้ภาษา VB.Net 2008

งานที่เคยทำ

– POS บน Win CE 6.0 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MSSQL ผ่าน Wireless

– โปรแกรมรับสินค้าเข้าสต๊อก บน Win CE 6.0 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MSSQL ผ่าน Wireless

– โปรแกมนับสต๊อก export ข้อมูล เป็น TextFile

– โปรแกรม AssetScan โปรแกรม สินทรัพย์ นับจำนวนสินทรัพย์ Export ข้อมูลออกเป็น TextFile

– โปรแกรม POS บน Win CE 6.0 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MSSQL ผ่าน Wireless พิมพ์ Slip ออกทางเครื่องพิมพ์  bluetooth

 

ติดต่อ คุณ ภานุพงศ์ 081-4935114

panupong8252@hotmail.com

*ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบ