รับเขียนเว็บไซต์ php , รับเขียนโปรแกรม Window App ใช้ภาษา VB, Crytal Report, รับเขียนโปรแกรมบน Handheld ยิงเช็คสินค้า POS บน Handheld

1. รัีบเขียนเว็บไซต์ php , css, javascript , ajax, Jquery เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ,Mssql
2. รับเขียนโปรแกรม Window App ใช้ภาษา VB, Crytal Report
3. รับเขียนโปรแกรมบน Handheld เช่น
3.1 โปรแกรมยิงเช็คสินค้า Export ออกเป็น TextFile หรือ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQl SERVER 2008 R2 โดยตรง
– POS บน Handheld
– โปรแกรมรับสินค้าเข้า บน Handheld
4. ออกแบบเว็บไซต์
5. เขียนเว็บ E-Commerce

 

ติดต่อ คุณภานุพงศ์ 081-4935114

บทความที่น่าสนใจ